AGV San Qi Dao

Oldenzaal, mei 2018

AGV San Qi Dao

San Qi Dao: school voor Taiji Dao en meditatie.
Doel: het geven van groepslessen in taiji dao en meditatie.

Verzamelde persoonsgegevens:

  • Naam
  •  Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum.

De deelnemer vult het inschrijfformulier met boven genoemde gegevens. Het strookje met deze gegevens worden bij ondergetekende in geleverd. De geboortedatum wordt gevraagd omdat het voor zou kunnen komen dat iemand nog geen 18 jaar is.
Met de handtekening geeft de deelnemer aan dat hij/zij akkoord gaat met de voorwaarden vermeld op het inschrijfformulier ten aanzien van het deelnemen aan de cursussen.

De strookjes worden verzameld en bewaard door ondergetekende en verwerkt in een sheet. Deze zijn alleen via een laptop met toegangscode bereikbaar. Ondergetekende alleen kan daar bij.

Doel:

zo nodig met de deelnemers kunnen communiceren bv bij uitval van lessen of het opsturen ander informatie-materiaal. Deze betreffen alleen zaken die betrekking hebben op de cursussen of die gaan over informatie op internet die betrekking hebben op de cursussen: bv filmpjes op Youtube. Nieuwsbrieven worden in de praktijk meestal uit gedeeld in de groepen.

Gegevens worden met toestemming van de deelnemer eventueel gedeeld met deelnemers uit de zelfde groep; er zijn 7 verschillende groepen (situatie mei 2018).
Indien een groep als geheel dat wil wordt er een adressenlijst met namen, adressen en telefoonnummers uit gedeeld.

Banknummers worden niet gevraagd maar staan op de bankafschriften en worden hooguit gebruikt om een te veel betaald bedrag terug te boeken. Banknummers worden niet gearchiveerd en niet gedeeld met anderen.

Hieronder ziet u de gegevens die van u gevraagd worden als u zich op geeft voor één van de cursussen.


Opgave-formulier locatie Michgoriushuis, Oldenzaal 2017/2018.

Naam: _________________________________________ Geb.dat. __________

Adres: __________________________________________________________

Postcode / Woonplaats: ____________________ /__________________________

Telefoonnummer: __________________________________________________

E-mailadres: _____________________________________________________

Ik ga akkoord met de voorwaarden en geef mij op voor de les van 19.00 tot 20.00 / 20.15 tot 21.15*
Ik betaal per: bank / contant*

(* doorhalen wat niet van toepassing is).

Datum: __________________________

 

 

Handtekening: _________________________